Liberty Global

Het interne digitale magazine People.

People Magazine

Liberty Global is het grootste internationale kabelbedrijf, met activiteiten in 12 landen wereldwijd. In Nederland staat het bedrijf bekend als de moedermaatschappij van het merk Ziggo.

Het digitale magazine verbindt 26.700 medewerkers wereldwijd en biedt consistente en frequente informatie over de strategie, bedrijfsontwikkelingen en resultaten. Het magazine wordt in 10 talen ontwikkeld en via de wereldwijde lokale communicatiemanagers onder de medewerkers aangekondigd en gedistribueerd.

Briefing

Liberty Global heeft in 2008 Rhbm gevraagd om een digitaal magazine te ontwikkelen waarmee Liberty Global op een laagdrempelige, uniforme en inspirerende manier met al haar medewerkers en werkmaatschappijen kan communiceren.

Doelstellingen en uitgangspunten

  • Betrokkenheid medewerkers vergroten en medewerkers inspireren (bedrijfstrots verhogen)
  • Medewerkers op een toegankelijke en consistente wijze op de hoogte brengen en houden van strategische ontwikkelingen, bedrijfsbeleid en bedrijfsontwikkelingen

Resultaten

De lezer wordt gemakkelijk door het magazine geleid door de gebruiksvriendelijke navigatie. Voor de uitvoering van het magazine is gekozen voor een persoonlijke benadering, die onder meer tot uiting komt in de video’s waarin de geïnterviewde de lezer recht aan kijkt. Hierdoor worden verhalen verteld alsof je er zelf deel van uitmaakt.

De dynamische vorm sluit aan bij de uitstraling en het innovatieve karakter van het bedrijf. Het magazine nodigt uit om op ontdekkingstocht te gaan door de wereld van Liberty Global. De rubriek Back Home neemt de lezer bijvoorbeeld mee naar een van de werkmaatschappijen voor een rondleiding, waarbij je tevens insidertips over het land krijgt.

In 2012 heeft er op basis van een lezersonderzoek, analyse van de statistieken en nieuwe huisstijl, een restyling plaatsgevonden om het magazine verder te verrijken, nog gebruiksvriendelijker te maken en het aantal lezers te verhogen.

Reacties waren zonder uitzondering positief. Medewerkers vinden het magazine zeer toegankelijk en uitnodigend. Medewerkers hebben meer begrip voor hun buitenlandse collega’s, die aan vergelijkbare projecten werken en kennis en ervaring worden uitgewisseld. Het aantal lezers is enorm toegenomen.
De dynamische vorm sluit aan bij de uitstraling en het innovatieve karakter van het bedrijf
In video’s kijkt de geïnterviewde de lezer recht aan, waardoor verhalen worden verteld alsof je er zelf deel van uitmaakt.

Liberty Global vroeg Rhbm om een digitaal middel waarmee Liberty Global op een laagdrempelige, uniforme en inspirerende manier met al haar medewerkers kan communiceren
Medewerkers wereldwijd krijgen ideeën van collega’s in het buitenland aangereikt en leren van elkaar
Snapshots van initiatieven en individuen die van positieve invloed zijn geweest op de organisatie inspireren de medewerkers